سند گذار کیست ؟

سند گذار مطمئن و امین جهت ارائه سند ملکی 6 دانگ برای ازادی زندانی در سریعترین زمان ممکن در سراسر کشور | خدمات سند گذار توسط کارشناسان حقوقی و تحت نظارت وکلای مجرب دادگستری

Jun 15, 2024 - 12:12
Jul 1, 2024 - 15:20
 23

سند گذار اصطلاحی است رایج بین عموم مردم که به صاحبان سند ملکی اطلاق میگردد. این اشخاص اسناد ملکی خویش را جهت ضمانت متهم و زندانی تحت عنوان وثیقه می گذارند و با پذیرش ریسک و خطر، موجبات آزادی متهمین را فراهم می آورند. البته در قبال سند گذار در قبال ملک خویش ضمانت نامه های محکم نیزاز خانواده های زندانیان دریافت می نمایند که متهم فرار نکند و پس از احضار دادگاه یا دادسرا به مراجع قضایی مراجعه نماید و از خود دفاع کند.

در چه مواردی سند گذار ضمانت می کند؟

- سند گذار برای دادگاه، اسناد ملکی خود را قبل از اینکه رای صادر شود، برای متهم جهت دادگاه اجاره می دهد.

- سند گذار میتواند سند ملکی خود را در مرحله تحقیقاتی پرونده در دادسرا به اجاره بگذارد.

- بعضی از سند گذارها، اسناد مالکیت خویش را هم برای دادگاه و هم برای دادسرا اجاره می دهند؛ اما در خصوص پرونده هایی که در مرحله اجرای احکام یا دادگاه حقوقی که اموال به مزایده گذاشته می شود سند نمی گذارند. جهت دادسرا، ضمانت نامه، ماشین، اوراق قرضه را فقط تا قبل از صدور حکم و یا اجرای احکام به مرجع قضایی ایداع می نماید. فعل سند گذار بسیار خداپسندانه است. در صورتیکه صاحب وثیقه یا سند ملکی از اضطرار خانواده متهمین استفاده نکند و با انگیزه های الهی و انسانی اقدام نماید، در این صورت از بهترین اعمال خواهد بود.

- اینکه مشاهده می کنیم سند گذار ضمانت نسبتا محکمی طلب می نماید، نیز از این جهت است که حقوق شاکی خصوصی و دادستان به عنوان مدعی العموم محفوظ بماند. لذا خانواده های زندانیان یا متهمین باید در این خصوص کوتاهی نکنند و در ابراز ضمانت نامه ها صداقت داشته باشند.

چرا سند گذار در قبال وثیقه خود ضمانت دریافت میکند؟

در بیشتر مواقع وثیقه ها و اسناد ملکی، کل دارایی سند گذار می باشد، از این رو ناگزیر است ضمانت نامه های مناسب از خانواده متهمین دریافت نماید. اگر دوطرف در کمال صداقت و انصاف و انگیزه های الهی و انسانی توافق نمایند؛ و به آن عمل نمایند، راه برای ورورد صاحبان املاک به این کسب و کار فراهم خواهد گردید. در این مقاله در خصوص ضمانت و مواد قانونی آن شرح داده شده است، تا شخص سند گذار اطلاعات کامل در مورد ضمانت داشته باشد و با آگاهی کامل برای متهم ضمانت کند.

موسی مصلح کارآموز کانون وکلای دادگستری استان تهران هستم ، تمام تلاشم را میکنم که بتونم بروزترین اطلاعات و مفاد قانونی را در حوزه های مختلف کیفری و حقوقی در اختیار بازدیدکنددگان گرامی قرار بدم